"Станица". Солист - Ю.Щербаков

"Станица". Солист - Ю.Щербаков