MONSTA X - ALL IN


(MONSTA X) - ALL IN

Время проигрывания: 04:03

Загрузок: 2016-11-14

Текст просмотрен: 255

Рейтинг: 0    
Скачать Другие песни исполнителя
Текст песни:

Нан нэгэ та коро
Нэ чжон пурыль та коро
Нан нэгэ та коро
О-э-о-о-о-о
Нан нэгэ та коро

Ппэсодо твэнын комникка кы мам
Чжикиль су иссымникка кы мам
Мёт поныль сыро чжиго тачё
Ханбок пада нэмён твэнын комникка
Sir yes sir ни ипсурэ кёнре
Норан ирымэ мэнсэрыль хэ
Чжаннан аничжи на моксум коро
Чжикё чжулькэ моксум коро

Oh ноэ модын гэ та
perfect perfect
Тарын ёчжа дырын
No thanks No thanks
Нанын очжик но маныль вонхэ

Нэ модын голь all in all in
Норыль качжиль су иттамён
Нан мводын чжи та хэ
Нан ноэгэ ман all in all in
Кочжит мари аня
Чжигым буто нанын ноэгэ
Наэ момгва мам та коро
Нэ щигангва тон та коро
Нанын ноэгэ ман коро
Чжигым буто нанын ноэгэ
Нэ чжон пурыль та коро

Нэга чжом мусопкэ сэнгёссодо girl
Орёво мара ноэ маримён
Та тыро girl
Нэ пёхёни чжом мани сотулло
so what
Чжухан ноэгэ
Нэ чжащинэ модын голь коро

Модын гэ та нон ванбёк ханикка
Нан нига пирёхэ
Нан номан иссымён твэ
Кидээ бва нон нэ ёчжаникка
Кы чжариэсо кидарё

Нэ модын голь all in all in
Норыль качжиль су иттамён
Нан мводын чжи та хэ
Нан ноэгэ ман all in all in
Кочжит мари аня
Чжигым буто нанын ноэгэ
Наэ момгва мам та коро
Нэ щигангва тон та коро
Нанын ноэгэ ман коро
Чжигым буто нанын ноэгэ
Нэ чжон пурыль та коро

Baby нонын ному арымдаво
Ичжэнын нэга ноль качжё ягэссо

Нан нэгэ та коро
Нэ чжон пурыль та коро
Нан нэгэ та коро
О-э-о-о-о-о
Нан нэгэ та коро

Girl I'm all in
What cha sayin
Сангва наго ноль качжиллэ
What I got it
Наэ модын голь та all in

Клип [VK][20161111] MONSTA X Fancam - 'All in' (I.M focus) @ KBS World Radio
Комментарии (0)
Добавить комментарий


Каптча: /.jpg